Varannan barnfamilj kör med farliga bilrutor

Boka tid

Våren innebär högsäsong för stenskott. Men trots att skadade vindrutor innebär en ökad säkerhetsrisk väntar 1 av 4 svenskar ett halvår eller mer innan de reparerar skadan, det visar en ny undersökning YouGov gjort på uppdrag av Carglass®*.

Enligt en ny undersökning YouGov gjort på uppdrag av Carglass har 2 av 5 svenska bilister kört med skadad vindruta någon gång under de senaste 12 månaderna.

Vanligast är det bland familjer med små barn. Inom den gruppen har över hälften av bilisterna kört med skadad ruta under samma period.

– Många vet inte att vindrutan bidrar till så mycket som 30 procent av bilens totala hållfasthet och att stenskott och andra liknande skador innebär en säkerhetsrisk. En skadad vindruta kan till exempel göra att airbagen på passagerarsidan inte fungerar som den ska, säger Tommy Hartman, bilglasexpert på Carglass®.

3 av 5 svenskar vet inte om riskerna

Stenskott kan snabbt leda till allvarligare skador, speciellt nu när temperaturen skiftar mycket mellan dag och natt och skapar spänningar i rutan.

Tommy Hartman, bilglasexpert på Carglass®

Bilden av att många inte förstår allvaret med skadade vindrutor stämmer överens med undersökningen. 3 av 5 svenska bilister uppger att de anser att ett stenskott eller en spricka i vindrutan utgör en ”liten risk” eller ”ingen risk” alls.

– Stenskott kan snabbt leda till allvarligare skador, speciellt nu när temperaturen skiftar mycket mellan dag och natt och skapar spänningar i rutan. Vi rekommenderar alltid att man lagar en skadad vindruta så fort som möjligt. Det är både säkrare och billigare än alternativet, säger Tommy Hartman.

Mer siffror från undersökningen

Högst andel trasiga vindrutor finns i Stockholm, där 48 % svarar att de kört bil med trasig/skadad vindruta de senaste 12 månaderna. Lägst andel trasiga vindrutor finns i Skåne, Blekinge och Halland, där 35 % svarar att kört bil med trasig/skadad vindruta de senaste 12 månaderna.

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 3-4 april 2019 har sammanlagt 1022 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige, som äger eller har tillgång till bil.